Polityka prywatności

Troszczymy się o Państwa prywatność

Firma Mega-Net Dominik Drożdż z siedzibą w Opolu, przy ul. A. Kośnego 23/1, 45-056,  (Mega-Net) przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa Dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób Mega-Net wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich klientów firmy Mega-Net. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Mega-Net. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową. Nasze usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nie usług. Firmy te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za usługi ww. stron trzecich.

Co rozumiemy przez „Dane osobowe”?

Z myślą o zachowaniu wysokich standardów ochrony prywatności stosujemy szeroką interpretację pojęcia Danych osobowych, które definiujemy jako dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej, w tym pracownika lub konsumenta, obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i historię płatności. W odniesieniu do naszych klientów korzystających z usług internetowych, dane osobowe obejmują także informacje o ruchu, lokalizacji oraz adresach IP.

Jakie Dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • Dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, nazwę użytkownika i hasło, datę serię oraz numer dokumentu tożsamości, PESEL płeć, szczegóły dostaw, a także inne dane kontaktowe pozyskiwane bezpośrednio od klienta.
 • Informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury.
 • Informacje o usługach, tj. informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, na przykład model sprzętu i adres MAC karty Ethernet / routera, wersja oprogramowania, adres IP.
 • Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych usług, przykładowo korzystania z naszych usług internetowych, odwiedzania naszej strony internetowej.
 • Inne dane osobowe, tj. informacje, które możemy uzyskać zgodnie z obowiązującymi przepisami z ogólnie dostępnych źródeł i agencji.

Do czego wykorzystujemy Dane osobowe?

Gromadzimy informacje o klientach ze względu na charakter naszych usług. Zależy nam, aby nasze usługi były proste, spersonalizowane i niezawodne. Nieustannie szukamy sposobów udoskonalania naszych usług oraz maksymalnego dopasowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. Dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach):

 • Aby świadczyć usługi. Wykorzystujemy Dane kontaktowe, Informacje o koncie użytkownika oraz Informacje o usługach, aby kształtować i dostarczać nasze usługi, a także w celach administracyjnych i do zarządzania kontaktem z naszymi użytkownikami. Czynności te obejmują świadczenie usług, wsparcie techniczne, aktualizację sprzętu i oprogramowania, fakturowanie.
 • Aby udoskonalać nasze usługi. Możemy wykorzystywać Ogólne informacje o użytkowaniu do identyfikacji obszarów wymagających udoskonaleń. Możemy także przeprowadzać badania rynkowe, aby ulepszyć nasze obecne usługi, a także opracować nowe zgodnie z potrzebami naszych klientów.
 • Aby prezentować nowe usługi. Możemy się z Państwem kontaktować odnośnie planowanych unowocześnień naszych usług oraz promocji, które mogą Państwa zainteresować.
 • Aby zarządzać naszą wydajnością. Możemy wykorzystywać Dane osobowe do zbierania opinii np. o naszych usługach, pracy naszego Działu Obsługi Klienta oraz wydajności naszych służb konserwatorskich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy wykorzystywać informacje związane z Państwa użytkowaniem i dostępem do naszych usług w celu zarządzania ruchem, obsługą klienta oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także monitorować i nagrywać komunikację z Państwem, w tym korespondencję email oraz rozmowy telefoniczne, aby zapewnić odpowiednią jakość usług oraz zachować informacje o zamówionych usługach.
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do Danych Osobowych.
 • Inne zastosowania. W celach badawczych lub innych uzasadnionych celach biznesowych możemy wykorzystywać anonimowe lub zbiorcze informacje do opracowywania raportów i analiz dotyczących rodzajów treści i/lub reklam, które są oglądane lub pomijane.

Komu możemy udostępniać Dane osobowe?

Mega-Net pragnie chronić Dane osobowe. W celu świadczenia naszych usług możemy w stosownych przypadkach udostępniać Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania lub uzyskaniu zgody klienta, stronom trzecim, w tym stronom trzecim z krajów spoza Unii Europejskiej i Szwajcarii, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności różnią się od przepisów Unii Europejskiej i Szwajcarii.

 • Pracownicy Mega-Net.
  Ograniczamy dostęp do Państwa Danych osobowych, do wybranej grupy upoważnionych pracowników. Pracownicy ci mają dostęp do tych danych w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
 • Partnerzy handlowi.
  Gdy zdecydują się Państwo wziąć udział w ofertach specjalnych albo transakcjach zapewnianych przez naszych Partnerów handlowych, w stosownych przypadkach możemy udostępniać Państwa Dane osobowe takim Partnerom Handlowym.
 • Nabywca naszej spółki.
  Jeżeli inny podmiot nabędzie Mega-Net albo nabędzie aktywa Mega-Net, które składają się z albo obejmują Państwa Dane osobowe, podmiot ten stanie się posiadaczem Danych osobowych zgromadzonych przez Mega-Net i przejmie prawa i obowiązki dotyczące Państwa Danych osobowych, zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki.
 • Inne strony trzecie.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe zaufanym stronom trzecim, jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia naszych usług (np. obsługi klienta) oraz partnerom zaangażowanym przez Mega-Net w celu zapewnienia nam usług. W takich przypadkach wymagamy od takich stron trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Dane osobowe Np. firmom windykacyjnym. Mogą zaistnieć przypadki, kiedy będziemy prawnie zobowiązani do udostępnienia Danych osobowych organom władzy lub innym stronom trzecim.

Jak chronimy Dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność i podjęliśmy stosowne kroki na drodze do jej ochrony. Wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszej sieci, infrastruktury oraz systemów informacyjnych. Wdrożyliśmy rozwiązania chroniące Dane osobowe, które obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Przechowujemy Dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te Dane osobowe zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

Jak aktywować i rezygnować?

Po uzyskaniu Państwa wcześniejszej zgody możemy się z Państwem kontaktować w sprawie usług, które mogą Państwa zainteresować. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas bezpośrednich informacji marketingowych, mogą Państwo zrezygnować z tej usługi na przykład poprzez email, SMS, telefon, list albo kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Z Działem Obsługi Klienta można skontaktować się poprzez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie internetowej.

Co z plikami cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb, świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Korzystamy z usług partnerów handlowych do prezentowania naszych reklam albo innych treści na naszej stronie internetowej albo innych stronach, które wyświetlają reklamy Mega-Net. Partnerzy wykorzystują pliki cookie, znaczniki nawigacyjne oraz podobne technologie na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, aby prezentować reklamy lub treści dopasowane do Państwa indywidualnych zainteresowań, zgodnie z profilem zbudowanym w trakcie przeglądania niniejszej strony albo innych odwiedzanych stron. Korzystanie z plików cookie, znaczników nawigacyjnych oraz podobnych technologii przez naszych partnerów podlega ich własnej polityce prywatności, a nie Polityce prywatności Mega-Net. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Jakie są Państwa prawa?

 • Mają Państwo prawo do usunięcia lub aktualizacji niepełnych, niepoprawnych, niewłaściwych i nieaktualnych Danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że dotyczące Państwa informacje, które posiadamy są niepełne, niepoprawne, niewłaściwe lub nieaktualne, prosimy nas o tym powiadomić, a my wprowadzimy niezbędne poprawki lub usuniemy nieprawidłowe informacje w okresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.
 • Mają Państwo prawo do informacji, jakie dotyczące Państwa Dane osobowe zgromadziliśmy.
 • Mają Państwo także prawo zażądać od nas, abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas bezpośrednich informacji marketingowych lub telefonów z ofertami, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Z Działem Obsługi Klienta można się skontaktować poprzez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania Państwa Danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będziemy mogli dalej świadczyć Państwu usług.

Jak można się z nami skontaktować odnośnie niniejszej Polityki?

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki albo chcą Państwo uzyskać wgląd w zgromadzone przez nas Dane osobowe, prosimy skontaktować się ze Specjalistą ds. Prywatności pod adresem privacy@meganet.opole.pl

Opole, 29 kwietnia 2013 r.