Do pobrania

Dokumenty ogólne

Cennik
2014r.

Wymagania sprzętowe

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne

Warunki właściwego użytkowania

Regulamin
2012r.

Regulamin
2013r.

VOIP

Wniosek o rozwiązanie umowy z dotychczasowym Operatorem

Upoważnienie

Migracja Numeru

Oświadczenie

Formularze i wzory

Nota korygująca

Zawieszenie usługi

Wzór cesji umowy

Odstąpienie od umowy

Umowa abonencka - wzór

Dokumenty firmowe

Zaświadczenie z UKE

Nadanie numeru REGON

Nadanie numeru NIP

Wpis do ewidencji (EDG)